Bezbariérové přístupy ve veřejných budovách řešte s odborníky

Bezbariérovost staveb a veřejných prostranství se nevztahuje jen na trvale zdravotně postižené (osoba na invalidním vozíku, neslyšící, nevidomý apod.). Potřeba bezbariérové přístupnosti se týká daleko více lidí.

Prostory bez bariér ocení i lidé s jiným omezením pohybu (lidé s kočárky, cestující s těžkými zavazadly, senioři, osoby dočasně invalidní po úrazu i malé děti). To už představuje velké procento populace. Takové situace se přinejmenším v určité životní etapě týkají každého z nás.

Bezbariérové přístupy ve veřejných budovách řešte s odborníky

Ve veřejném i soukromém zájmu.

Stavební úřad může dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu za určitých okolností a je-li to ve veřejném zájmu nařídit vlastníku stavby bezbariérový přístup a užívání pozemku nebo stavby.

Detailní řešení všech staveb z hlediska jejich bezbariérové přístupnosti a užívání je v prováděcím předpise stavebního zákona, a to ve vyhlášce č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Průběžné aktuální a metodické informace k problematice bezbariérovosti jsou publikovány přímo na internetovém portále Ministerstva pro místní rozvoj v rámci samostatné rubriky: Informace z oblasti Bezbariérového užívání staveb.
 

Příklad problematického schodiště ve veřejných budovách.

Řešení bezbariérového přístupu do veřejných budov.

Bezbariérový přístup ocení i maminky s kočárky.

Je ve vlastním zájmu každé firmy i organizace, aby umožnila a co nejvíce usnadnila pohyb ve svých prostorách pro všechny skupiny lidí. Ať už se jedná o tělesně postižené zaměstnance, žáky na invalidním vozíčku soukromých i veřejných škol, rodiče s kočárky v obchodech nebo seniory v bazénech.

I v případě že to stavební úřad nenařídí a investor stavby má zájem o označení bezbariérovosti pro některou ze skupin se zdravotním postižením u své budovy určené pro veřejnost, bude se také řídit zmíněnou vyhláškou.

Na bezbariérové přístupy pro veřejnost jedině se specialistou.

Na trhu se nabízí poměrně velké množství typů řešení bezbariérových přístupů a také firem, které je nabízí.

V případě, že vám jde o kompletní bezbariérovost nebo i když potřebujete odstranit jen dílčí bariéry (například schody uvnitř nebo venku před budovou) ve veřejné či komerční budově, dají se předpokládat zvýšené nároky na kvalitu, možnost zátěže a životnost každého použitého zařízení.

Vysoké nároky budou kladeny také na odbornou montáž zařízení, záruku a pozáruční servis.

Každý způsob překonání bariéry musí splnit vysoké nároky.

Pokud vám k vyřešení celé situace dostatečně poslouží ocelová nájezdová rampa před vstupem do domu, stačí zvolit správnou délku, umístění a předepsaný sklon rampy pro vozíčkáře.

Dodavatel, který vám dané zařízení prodá, by vám měl pomoci, ve spolupráci s vašimi projektanty, vybrat nejvhodnější řešení. Měl by se postarat o kompletní dodávku včetně montáže a následné údržby. Musí se vyznat i v legislativních požadavcích a znát normy pro bezbariérové přístupy.

Umožňovat život bez bariér je hlavní náplní činnosti firmy Vecom.

Společnost Vecom po více než dvaceti letech působení v oblasti odstraňování bariér a s více než 1 000 realizacemi ročně je opravdu zkušeným dodavatelem bezbariérových přístupů.

Dodávaná zařízení jsou plně v souladu s platnou legislativou a jejich bezpečnost a kvalita byla prověřena a potvrzena evropskými zkušebnami.
Nabízí možnost bezplatné a nezávazné konzultace přímo v místě instalace. Zajišťuje non-stop servis na dodaná zařízení. Vše kdekoliv v České republice.

Možná řešení VECOM

Skvěle poslouží k překonání menších i větších výškových rozdílů. Instalace vertikální zdvižné plošiny je méně náročná, než budovat běžný domovní výtah.

Především pro přepravu osob na vozíku, hodí se však i pro kočárky. V provedení schodišťové plošiny se sklopným sedátkem také pro osoby hůře zvládající pohyb po schodišti.

Pro dočasné nebo trvalé překonání pár schodišťových stupňů. Existují mobílní nájezdové rampy, nebo pevná řešení.

Poradíme vám

Které řešení bariér je pro vás vhodné se zeptejte našich asistentů, rádi vám se vším pomohou a doporučí vhodný postup. Zdarma a zcela nezávazně.

Podělte se s ostatními

Znáte někoho, komu se tyto informace mohou hodit?
Pošlete mu odkaz, nebo sdílejte.

Proč je VECOM dobrá volba?

Překonáme každé schodiště, zajistíme kompletní bezbariérový domov.

VECOM je největší dodavatel bezbariérových přístupů v České republice. Díky dlouholetým zkušenostem dokážeme dobře porozumět vaší situaci. Jsme absolutně spolehliví. Disponujeme početným týmem odborníků.

Sortiment produktů, které VECOM nabízí, je nastaven tak, aby vyřešil opravdu každou bariéru.

Spolupracujeme se spolehlivými partnery

Podporujeme užitečné projekty