Státní příspěvek na bezbariérový přístup

Bezbariérový přístup je jedním z klíčových požadavků moderní společnosti. Každý občan by měl mít právo na volný přístup ke všem veřejným prostorům, bez ohledu na své fyzické nebo mentální schopnosti. V České republice se stále ještě setkáváme s mnoha bariérami, které brání plnému začlenění lidí se zdravotním postižením do společnosti. Státní příspěvek pomáhá tyto bariéry odstraňovat.

Na co lze příspěvek poskytnout

Příspěvek na zvláštní pomůcku pro zdravotně postižené lze vyřídit prakticky na všechny typy našich bezbariérových řešení. Na schodišťové sedačky i schodišťové plošiny, tedy obvyklé typy schodišťového výtahu, dále na vertikální domácí výtahy, neboli vertikální zdvižné plošiny, nájezdové rampy, stropní zvedací zařízení ale i další pomůcky.

Pro koho je příspěvek určen

Příspěvek na zvláštní pomůcku je jednorázová peněžitá dávka určená osobám se zdravotním postižením trvajícím déle než jeden rok.  Týká se postižení typu těžká vada nosného nebo pohybového ústrojí, těžké postižení zraku, nebo sluchu, případně postižení interní povahy.

Nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku mají osoby s těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí, osoby které mají těžké sluchové postižení, těžké zrakové postižení, zdravotní postižení interní povahy způsobující těžké omezení pohyblivosti, těžkou demenci s neschopností chůze a odkázaností na mechanický vozík nebo těžkou demenci provázenou těžkým syndromem geriatrické křehkosti a imobility.
Těžká vada nosného nebo pohybového ústrojí, těžké sluchové nebo zrakové postižení musí být charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu a zdravotní stav osoby nesmí vylučovat přiznání tohoto příspěvku. Za dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav se pro tyto účely považuje nepříznivý zdravotní stav, který podle poznatků lékařské vědy trvá nebo má trvat déle než 1 rok.

Kdo posoudí zdravotní stav žadatele

Okruh zdravotních postižení odůvodňujících přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku a zdravotní stavy vylučující jeho přiznání jsou uvedeny v příloze k zákonu o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. Posouzení zdravotního stavu pro účely přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku provádějí posudkoví lékaři okresních správ sociálního zabezpečení.

Výše příspěvku

Stanovení výše příspěvku na zvláštní pomůcku se odráží od ceny a typu bezbariérového přístupu, ale také zavisí na výši příjmu postižené osoby. Stejně tak výška spoluúčasti, která je obvykle 10%, ale může být i nižší. Výše příspěvku může být v některých případech až 100%. Limit maximální výše příspěvku je odlišný pro plošiny a pro ostatní bezbariérová řešení.

Podrobné informace a podmínky jsou k dispozici na webu úřadu práce.

Bezbariérový přístup je nezbytný pro rozvoj inkluzivní společnosti. Bez zajištění rovných příležitostí a bez odstranění fyzických a společenských bariér se nemůžeme stát společností, která opravdu respektuje všechny své občany. Je důležité, aby se na tomto procesu podílely nejen státní instituce, ale také neziskové organizace, soukromý sektor a širší veřejnost. Společně můžeme vytvořit prostředí s dostatkem tolerance, respektu a důstojnosti pro všechny.

Nejste si jisti, zda máte nárok na státní příspěvek na montáž našich bezbariérových zařízení?

Kontaktujte nás a sdělte nám vaše konkrétní požadavky. Poradíme vám. 

Schodišťová plošina vás přepraví bezpečně do patra i s invalidním vozíkem.

Podělte se s ostatními

Znáte někoho, komu se tyto informace mohou hodit?
Pošlete mu odkaz, nebo sdílejte.

Spolupracujeme se spolehlivými partnery

Podporujeme užitečné projekty