Vecom na Dnech mobility v Praze 2024

Úspěšně jsme prezentovali naše bezbariérová řešení návštěvníkům dvoudenní akce, která byla zaměřená na zvláštní pomůcky pro osoby se zdravotním postižením.

Výstava probíhala ve čtvrtek 23. května 2024 a v pátek 24. května 2024 v Praze-Letňanech s programem shodným pro oba dva dny.

Dny mobility pořádal Cech MOBILITY z.s. ve spolupráci s Úřadem práce ČR a pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí. Akce byla zaměřena na zvláštní pomůcky pro osoby se zdravotním postižením v legislativě a praxi.

Výstava byla primárně určena pro pracovníky Úřadu práce a pozvanou odbornou veřejnost. Probíhala prezentace zvláštních pomůcek pro osoby s pohybovým, sluchovým a zrakovým postižením a prezentace úprav automobilů pro osoby s pohybovým postižením.

V kongresovém sále bylo možné zůčastnit se přednášek s tématikou mobilty v současné společnosti.

Po úvodním slovu kterého se ujala paní Dana Hacaperková z Ministerstva práce a sociálních věcí a paní Milena Průšková z Generálního ředitelství Úřadu práce, přivítal návštěvníky i pan Jiří Vybíral – předseda představenstva Cechu MOBILITY. Celým programem provázela moderátorka paní Kateřina Toholová.

Jako první v dopoledním bloku zazněla přednáška pana Michala Srpa z Vecomu nazvaná "Zvláštní pomůcky určené osobám s vadou nosného nebo pohybového ústrojí". Po přestávce následovala přednáška "Speciální úpravy automobilů a zádržné systémy", kterou připravili pánové Luděk Maar z CanoCar a Petr Kotík z PATRON Bohemia. Před polednem pak vystoupil pan Ivan Poláček za Unii neslyšících Brno s přednáškou "Zvláštní pomůcky určené osobám se sluchovým postižením".

Během přestávek se návštěvníci měli možnost občerstvit, prohlédnout si expozice a klást praktické dotazy k použití pomůcek a bezbariérových řešení.

Odpoledne zazněla přednáška "Specifika komunikace a zvláštní pomůcky určené osobám se zrakovým postižením" pánů Michala Jelínka z Tyflokabinetu a Michal Šímy z Tyfloservisu. Účastníkům bylo předáno osvědčení o účasti na vzdělávací akci a den byl zakončen neformální částí spojenou se sdílením praktických zkušeností a prohlídkou vystavených exponátů.

Děkujeme všem návštěvníkům, které zaujala expozice Vecomu a věříme, že jsme svojí prezentací zase trochu přispěli k menšímu počtu bariér v naší společnosti.

Stánek Vecom na Dnech mobility v Praze 2024

Podělte se s ostatními

Znáte někoho, komu se tyto informace mohou hodit?
Pošlete mu odkaz, nebo sdílejte.

Spolupracujeme se spolehlivými partnery

Podporujeme užitečné projekty